ما عقیده داریم بهترین راه حل ها و نصیحت های شغلی برای کسانی که می خواهند آینده خود را انتخاب کنند از سمت کسانی می آید که هم اکنون در حال فعالیت در مشاغل مختلف هستند. به همین دلیل به دنبال افرادی گشتیم که علاقه مند بودند تجربیات خود را با صراحت در سایت صراحتکده با دیگران به اشتراک بگذارند.

از ابتدای سال 1397 با انجام مصاحبه های گوناگون سعی در آماده سازی وبسایت راهنمای شغلی صراحتکده داشتیم تا نهایتا در ابتدای خرداد ماه نود و هفت با بیش از پنجاه مصاحبه (که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است) کار وبسایت آغاز گردید.